Concursuri — 16 Mai 2012
” ECO FOTOGRAFICA ”  concurs de fotografie

Regulament concurs pe teme de protecţie a mediului şi conservării biodiversităţii în zona municipiului Turnu Măgurele în cadrul proiectului ,,Biodiversitatea la confluenţa Oltului cu Dunărea”
APPM ECO BIOS, Bucureşti în colaborare cu Clubul Copiilor Turnu Măgurele lansează un concurs de fotografie cu tematica ocrotirii şi conservării biodiversităţii:
- avifaună(păsări)
- floră(vegetaţie)
- peisagistica ( Oltul in zona comunei Islaz , acum , inainte de construirea hidrocentralei )
din zona de confluenţă a Oltului cu Dunărea.
La secţiunea avifaună o importanţă deosebită o au următoarele păsări de interes comunitar:
- pescăraş albastru, dumbrăveanca, cormoranul, raţa roşie, piciorongul, egreta mică, lebăda de iarnă, stârcul de noapte, pelicanul creţ, barza albă, barza neagră, lopătarul, ciocănitoarea sură, chira de baltă, chira mică, fluierarul de mlaştină, ciocănitoare de stejar.
Concursul se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceeal care studiază în municipiul Turnu Măgurele.

Cerinţe tehnice legale
1.Imaginile trebuie să se încadreze în tema anunţată cu precădere păsările ocrotite prin lege de importanţă comunitară:
2.Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de către concurenţi.
3.Titlul fişierului trebuie în mod obligatoriu să fie în forma următoare:
Nume_Prenume_Titlul_Imagine de exemplu
Ionescu Ana-Cormoran la pescuit
4.Dimensiuni şi format:
- dimensiunea maximă – 1MB
- formatul fişierului- jpg(JPEG)
5.Fiecare concurent poate participa cu maxim 3 imagini pe fiecare temă.
6.Imaginile nu se vor arhiva.
7.Imaginile se vor ataşa la un e-meil pe adresa: office@ecobios.ro
marinela.iana@yahoo.com
8.Organizatorul poate să refuze o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile acestui regulament, fără a fi obligat să-şi justifice decizia.
9.Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.

Perioada de desfaşurare
Concursul se va desfaşura în perioada 20.06.2012-20.05.2013.După această dată imaginile trimise nu vor fi luate în considerare.Autorii celor mai bune 5 fotografii pe fiecare secţiune vor fi premiaţi în cadrul festivităţii de deschidere a noului an şcolar în cadrul Clubului Copiilor Turnu Măgurele.
De asemenea cele mai reuşite fotografii vor fi prezentate pe pagina de web a APPM ECO BIOS.
Jurizare:Imaginile caştigătoare vor fi desemnate în urma unui vot de către membrii juriului format din membrii echipei de implementare a proiectului.
Nu vor fi acceptate la concurs fotografiile care:
Nu ilustreaza tema concursului;
Sunt protejate de drepturi de autor ce nu aparţin concurentului;
Conţin publicitate sau materiale promoţionale.
Depăşesc termenul limită de primire a imaginilor.
Participarea la concurs presupune pe deplin acceptarea acestui regulament.

Coordonator Prof. IANA MARINELA

Related Articles

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>