Informatii

INFORMATII

 

Agenţia Europeană de Mediu (EEA) – www.eea.eu.int

Comisia Economică Europeană a Naţiunilor Unite (UNECE) – www.unece.org

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) – www.unep.org

Organizaţia Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare (OECD) – www.oecd.org

Diviziunea Europeană a Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu

(GRID- Arendal) – www.grida.no

Banca Mondială (WB) – www.worldbank.org

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) – www.who.org

Organizaţia Mondială pentru Meteorologie (WMO) – www.wmo.org

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) – www.fao.org

Iniţiativa Ramsar pentru zonele umede costiere ale Mării Negre

(BlackSeaWet) – www.blackseawet.org

Institutul de Treninguri şi Cercetări al ONU (UNITAR) – www.unitar.org

Fondul Global de Mediu (GEF) – www.thegef.org

Organizaţia ONU pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) – www.unido.org

Programul ONU pentru Dezvoltare (UNDP) – www.undp.org

 

Pagini web care se referă la managementul substanţelor chimice şi deşeurilor în cadrul organizaţiilor internaţionale:

Programul UNEP privind substanţe periculoase – www.unep.org/hazardoussubstances/

Programul UNITAR în domeniul substanţelor chimice şi deşeurilor – www.unitar.org/chemicals-and-waste-management-at-unitar

Programul GEF în domeniul substanţelor chimice – http://www.thegef.org/gef/Chemicals

Programul GEF în domeniul substanţelor care distrug stratul de ozon – http://www.thegef.org/gef/node/1346

Programul UNIDO în domeniul poluanţilor organici persistenţi – http://www.unido.org/index.php?id=6213

Programul OECD privind securitatea chimică şi biologică – http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_34365_1_1_1_1_37465,00.html

 

Tratate multilaterale globale:

Convenţia Stockholm privind poluanţii organici persistenţi – http://chm.pops.int/

Centrele regionale pentru Convenţia Stockholm:

Centrul regional din Brno, Republica Cehă: http://www.recetox.muni.cz/index-en.php?pg=regional-pops-center

Centrul regional din Moscova, Federaţia Rusă: www.cip-pops.ru

Convenţia Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional – http://www.pic.int/

 

Tratate multilaterale regionale:

Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP): http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html

Protocolul privind poluanţii organici persistenţi: http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html

Protocolul privind metalele grele: http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html

Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale -http://www.unece.org/env/teia/welcome.html